poticaji-za-samozapošljavanje

Poticaji za samozapošljavanje u 2024. godini – kompletan vodič od 7 koraka

Poticaji za samozapošljavanje u 2024. godini donose 7.000 do 15.000 eura koje predstavljaju vjetar u leđa za samozapošljavanje. U ovom članku ću na jedno mjesto sažeti sve što je potrebno kako bi se prijavili za iste, a s obzirom da sam i osobno prošao ovaj proces 2017. godine kada sam otvorio obrt s paušalnim načinom oporezivanja (u tekstu ću koristiti naziv poznatiji u narodu kao “paušalni obrt”) i iskoristio mjeru samozapošljavanja.

Iskreno, volio bih da sam tada imao ovaj vodič.

U ovom članku ćemo se fokusirati isključivo na poticaje za samozapošljavanje s obzirom da postoji niz različitih vrsta poticaja koji se mogu iskoristiti. Primijetit ćete kako je članak prepun linkova, a oni vas vode direktno do informacije. Na taj način vam želim uštedjeti sate i sate pretraživanja.

Tko ima pravo na poticaje za samozapošljavanje u 2024. godini?

Nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju Zavoda. Dovoljno je da ste prijavljeni na burzu minimalno jedan dan i ostvarujete pravo da se prijavite za ove poticaje. Ipak, postoje situacije kada ne možete ostvariti pravo na poticaje:

 • Podnositelji zahtjeva čiji su privatni računi blokirani, odnosno koji u očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje imaju registrirane neizvršene osnove za plaćanje, te imaju pokrenut jednostavni postupak stečaja potrošača.
 • Podnositelji zahtjeva koji su bili u statusu nositelja samoopskrbnog poljoprivrednog gospodarstva ili obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva odnosno član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, vlasnik obrta, vlasnik/osnivač trgovačkog društva, osnivač/vlasnik/nositelj/direktor/ravnatelj ili druga odgovorna osoba u obavljanju druge samostalne profesionalne djelatnosti, članovi zadruga, obavljali domaću radinost ili sporedno zanimanje prema posebnom propisu unazad 24 mjeseca od dana podnošenja zahtjeva. Podnositelji zahtjeva kojima je prethodni radni odnos prestao osobno uvjetovanim otkazom, u istoj ili sličnoj djelatnosti za koju traže potporu, ukoliko u međuvremenu nisu postali dugotrajno nezaposlene osobe ili radno neaktivne dulje od 12 mjeseci. Pod dugotrajnom nezaposlenošću smatra se da je osoba prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba i ostalih tražitelja zaposlenja Zavoda dulje od 12 mjeseci.
 • Podnositelji zahtjeva koji su već jednom koristili potporu za samozapošljavanje bez obzira na godinu dodjele potpore.
 • Podnositelji zahtjeva koji od člana obitelji namjeravaju preuzeti poslovanje postojećeg poslovnog subjekta tako što će ga unijeti kao ulog u novi poslovni subjekt.

Sada kada znamo tko može dobiti poticaje, a tko ipak ne, idemo vidjeti što sve trebamo napraviti?

poticaji-za-samozapošljavanje-2021

Poticaji za samozapošljavanje u 2024. – što sve trebam napraviti?

U nekoliko koraka ću na jednostavan način objasniti što sve treba napraviti fizička osoba kojoj poticaji za samozapošljavanje za otvaranje paušalnog obrta zvuče kao dobra stvar. Imajte na umu da se ovo ne odnosi na otvaranje trgovačkih društava, dohodovnih obrta, trgovačkih društava i samostalnih djelatnosti.

Korak 1 – Prijava na HZZ i radionica

Prijavu na burzu rada možete obaviti osobnim dolaskom ili elektronskim putem.

Također, radionice se održavaju online, a sve informacije o tome možete dobiti ovdje.

Ove radionice su neobavezne, ali donose dodatne bodove kod ocjene zahtjeva o čemu ćemo više pisati u koraku 5 – ocjenjivanje zahtjeva. Kako bi se bodovi mogli dodijeliti, na radionici je potrebno sudjelovati prije predaje zahtjeva za dodjelu potpore.

Prije nego krenete pisati poslovni plan, bacite oko na sekciju “Djelatnosti za koje se ne može dodijeliti potpora”, čisto da ste sigurni da se vaša djelatnost ne nalazi među njima.

OK, prijavili smo se na HZZ, odslušali smo radionicu, što sada? Idemo pisati poslovni plan!

Korak 2 – Pisanje poslovnog plana

Poslovni plan se za fizičke osobe piše i predaje online, kao i cijeli zahtjev, putem eMjere aplikacije. Ispunjavanje je vrlo jednostavno, doslovno odgovarate na pitanja. Naravno da ga vi možete početi pisati bilo kada, uostalom, ako već pokrećete svoj poslovanje, na ta pitanja bi trebali imati odgovor i u tri ujutro. 🙂

Generalno, poslovni plan se svodi na to da ih uvjerite da vam daju novac, ali i da pokažete razumijevanje tržišta i da ste svjesni svojih prednosti, svojeg iskustva i da je vaša ideja konkretna, primjenjiva u praksi i dugoročno održiva kako bi joj poticaji za samozapošljavanje predstavljali vjetar u leđa.

Neka od pitanja koja vas čekaju su:

 • Opišite kako ste došli na ideju o pokretanju vlastitog posla te povežite s dosadašnjim radnim iskustvom. Navedite zašto smatrate da Vi (i Vaši poslovni partneri) imate znanje i sposobnost da predloženu poslovnu inicijativu učinite uspješnom.
 • Opišite detaljno vrstu proizvoda i/ili usluge koju planirate ponuditi tržištu te pojasnite na kojoj lokaciji namjeravate obavljati djelatnost. Ukoliko planirate obavljati više djelatnosti, navedite pojedinosti za svaku od njih.
 • Tko su potencijalni korisnici ili klijenti Vaših proizvoda /usluga, te na koji dio tržišta se planirate orijentirati (odrediti lokalitet: grad, županija, država)?
 • Navedite na koji način ste procijenili da će Vaši proizvodi/usluge biti prepoznati na tržištu te da ćete imati dovoljno klijenata za uspješno poslovanje?
 • Tko je Vaša konkurencija? Molimo navedite podatke o Vašim glavnim konkurentima, njihovim prednostima i slabostima u odnosu na Vas.
 • Po čemu ćete biti drugačiji od svoje konkurencije? Navedite konkretne aktivnosti kojima ćete privući klijente (izbjegavati fraze “brži, bolji, jeftiniji“).

poticaji-za-samozapošljavanje

Ovo je ustvari najduži korak, čeka vas puno pisanja, raspisivanja i oblikovanja teksta kako bi na najbolji mogući način pokazali da vam trebaju dati poticaje. Zanimljivo je da pod sekcijom Kriteriji na službenoj stranici, prvo piše: “Osoba mora izraditi poslovni plan iz kojeg je razvidno da je poslovna ideja održiva.” što već poprilično jasno govori o smjeru u kojem trebate ići.

Napisali smo dobar dio poslovnog plana, ostale su nam financije, što sada?

Korak 3 – Izrada troškovnika

U sklopu poslovnog plana nalazi se vrlo važna stavka – troškovnik odnosno koliko vi to novaca tražite i za što? Ovdje unosite troškove za sve što vam treba za vaše poslovanje. Potpore se dodjeljuju kroz dvije vrste iznosa:

 • fiksni iznos
 • varijabilni iznos

Fiksni iznos potpore je unaprijed određen za inicijalne troškove registracije poslovnog subjekta, troškove rada jedne zaposlene osobe na puno radno vrijeme te uobičajene tekuće troškove za prvih nekoliko mjeseci poslovanja (trošak knjigovodstva, zakup poslovnog prostora, obvezne članarine, administrativni troškovi i troškovi sitnog inventara, troškovi izrade mrežne stranice i oglašavanja i slično) te on za naš slučaj paušalnog obrta iznosi 5.000 eura bez potrebe pravdanja navedenih iznosa u Troškovniku koji je sastavni dio poslovnog plana. Super je to što si možete platiti i troškove doprinosa, tako da odmah pokrijete one troškove koje trebate platiti neovisno o svemu, između ostaloga i doprinose.

Varijabilni iznos je iznos koji možete tražiti povrh toga, a ovisi o djelatnosti. To su iznosi do 15.000 eura, ovisno o djelatnosti u čiju skupinu spadate, a dodatan iznos možete koristiti za primjerice, kupnju odgovarajuće informatičke opreme. Recimo da otvarate edukacijski centar, trebat će vam laptop, trebat će vam projektor, pronađete na tržištu modele koji vam odgovaraju s cijenama koje vam odgovaraju i unosite ih u troškovnik.

Varijabilni iznosi razlikuju se ovisno o registriranoj djelatnosti za koju se dodjeljuje potpora, a prihvatljivi troškovi mogu se razvrstati u 5 kategorija:

 • od jedne godine (npr. strojevi, tehnika, alati, informatička oprema i dr.)
 • kupnja ili zakup licenciranih IT programa
 • kupnja novih prijevoznih sredstava (neophodnih za obavljanje djelatnosti)
 • kupnja sirovine i potrošnog materijala potrebnih za obavljanje djelatnosti do 30% varijabilnog iznosa potpore (samo: C prerađivačka industrija)
 • kupnja franšiza

Postoje prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi, a cijeli popis nalazi se u obrascu na eMjere pod sekcijom Troškovnik.

hzz-poticaji

Iznos ukupne potpore varira ovisno o djelatnosti, a u 2024. godini kreće se od 7.000 eura do 15.000 eura kao što sam ranije napisao. Sve detalje oko djelatnosti koje su uključene možete vidjeti na službenoj stranici pod sekcijom Visina subvencije i prihvatljive djelatnosti. te vas potičem da na istome pronađete svoju djelatnost i vidite u koju skupinu se uklapa. Ipak bi ovaj članak listali godinama da ih sada sve kopiram ovdje, a i cilj je da ovaj vodič bude što pregledniji.

Novost u 2024. godini jest da su iznosi nešto veći ako vaš posao udovoljava kriterijima zelenog ili digitalnog radnog mjesta te se ovdje iznosi kreću od 10.000 eura do 20.000 eura, a više o tome možete pročitati ovdje.

Ono što je također važno što se financija tiče jest da će vam trebati jamac koji će potpisati bjanko zadužnicu i ovjeriti ju s vama kod javnog bilježnika, ovo koriste kao osiguranje za slučaj da ne ispunite svoje obaveze, a više o njima u koraku 6. Ne ispunite li svoje obaveze, trebate vratiti potporu pa im treba neki račun s kojeg se mogu naplatiti, za svaki slučaj.

Moj jamac je bila moja majka, nekako je vjerovala u moju poslovnu ideju i da ju neću odvesti u bankrot i minus već da će moji poticaji za samozapošljavanje biti iskorišteni za svoju svrhu, a to je početni vjetar u leđa. Hvala joj na tome.

Dobro, mi smo napisali poslovni plan, imamo troškovnik, što ćemo sada?

Korak 4 – Predaja zahtjeva

Zahtjev se predaje putem online aplikacije eMjere. Preduvjet za podnošenje zahtjeva je prijava putem NIAS sustava e-građani. Ako niste prijavljeni u taj sustav, ovdje možete vidjeti kako to napraviti.

Uz ono što ste u ovom trenutku ispunili, a to je poslovni plan s troškovnikom, trebat će vam izjava i jedna potvrda.

 • Poslovni plan s troškovnikom i naznakom vrste poslovnog subjekta koji će biti osnovan, odnosno registriran,
 • Potvrda o stanju nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa ne starija od 30 dana na dan podnošenja zahtjeva (obavezno za osobe koje preuzimaju postojeći poslovni subjekt)
 • Potvrda o blokadi računa i novčanih sredstava ovršenika na osobno ime podnositelja zahtjeva ne starija od 7 dana (potvrdu izdaje FINA na zahtjev osobe i bez naplate)

Zahtjev je moguće predati do 30.09.2024. godine.

Korak 5 – Ocjenjivanje zahtjeva

Nakon što ste predali zahtjev, slijedi ocjenjivanje. Ne znam sjednu li tri profesora pa vijećaju ili kako to već izgleda, ali evo kriterija za ocjenjivanje, to će vam poprilično pomoći kod pisanja poslovnog plana da znate na što se najviše fokusirati. Kriterij za prolaz je 65/100 bodova, bogme, stroži su nego na nekim fakultetima.

 • Radno iskustvo u djelatnosti u kojoj se osoba želi samozaposliti – najviše 15 bodova
 • Obrazovanje ili dodatne edukacije u djelatnosti u kojoj se osoba želi samozaposliti – najviše 10 bodova
 • Prvo poduzetničko iskustvo – najviše 5 bodova
 • Pripremne radionice/savjetovanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – najviše 10 bodova
 • Indeks razvijenosti jedinice lokalne samouprave u kojoj se poslovni subjekt osniva – najviše 10 bodova
 • Popunjenost poslovnog plana sa priloženim ponudama/predračunima uz troškovnik – najviše 15 bodova
 • Procjena prihoda i troškova- najviše 15 bodova
 • Dodatne prednosti i nedostatci poslovnog plana (održivost i konkurentnost) – najviše 10 bodova
 • Inovativnost projekta – najviše 5 bodova
 • Ulaganje u nedostajuće djelatnosti – najviše 5 bodova

Nakon što dobijete obavijest da je zahtjev odobren, dobit ćete i informativni letak gdje vam pišu sljedeći koraci, što sve trebate napraviti, koje dokumente prikupiti i gdje ih predati kako bi mogli potpisati ugovor, jer će tek nakon toga sjesti poticaji za samozapošljavanje.

Napokon, dobili ste obavijest da je zahtjev odobren. Kako spasiti jamca od ovrhe na računu? 🙂

Korak 6 – Zahtjev odobren, koje su mi obaveze?

24 mjeseca održati poslovanje i zaposlenost u poslovnom subjektu kojem je dodijeljena potpora. Namjenski utrošiti varijabilni iznos potpore tijekom prvog 12-mjesečnog ugovornog razdoblja sukladno odobrenom troškovniku dostavljenom uz poslovni plan – dokazuje se dostavom dokaza o utrošku varijabilnog iznosa potpore najkasnije do zadnjeg dana prvog 12-mjesečnog ugovornog razdoblja. U prijevodu, sve što mislite kupiti, trebate kupiti unutar prvih godinu dana i dostaviti im dokaze o tome (slike računa, izvodi).

Trebate i nešto zaraditi.

Kriterij kaže sljedeće: ostvariti ukupni promet, odnosno prihod od obavljanja registriranih djelatnosti u razdoblju od 24 mjeseca od prijave samozaposlenog u HZMO u iznosu od najmanje 50% dodijeljenog iznosa potpore. Isto se dokazuje službenim i zakonom propisanim financijskim izvješćima, u obliku i sadržaju, koji se dostavljaju FINA-i ili Poreznoj upravi. U prijevodu, ako dobijete 7.000 eura potpore, u dvije godine trebate ostvariti najmanje 3.500 eura prihoda.

Ostale obaveze možete vidjeti ovdje pod sekcijom Obveze korisnika.

Di su pare?

Novac ćete dobiti jednokratno, u roku 30 dana od dana potpisa ugovora, a po dostavi instrumenata osiguranja naplate (bjanko zadužnica) od strane podnositelja zahtjeva.

Sve je odobreno, znamo koje su nam obaveze, znamo kada će novac, idemo otvoriti paušalni obrt!

Korak 7 – Otvaranje paušalnog obrta

Obrt možete otvoriti online putem aplikacije eObrt ili možete napraviti turneju po institucijama. Svakako preporučujem online opciju s obzirom da sve izgleda kao instaliranje igrice.

Što vam sve treba za otvaranje obrta nije nešto što ću sada raspisivati u ovom članku jer postoji jedna nevjerojatno korisna institucija zvana Plavi Ured koja je u 10 koraka na najjednostavniji mogući način objasnila kako to napraviti.

Samo pratite korake i mirni ste.

NAPOMENA: ispravan naziv je obrt s paušalnim načinom oporezivanja. Paušalni obrt je termin koji se koristi u narodu te ga koristim i ja za lakše razumijevanje, a ovo pišem tako da znate ispravan naziv. 🙂

Zaključak

Poticaji za samozapošljavanje su jako dobra stvar. U ovom vodiču sam vas na jednostavan način htio uvesti u cijelu proceduru i dati vam širu sliku o procesu. Jednom kada otvorite paušalni obrt i krenete s poslovanjem, želim vam puno sreće!

Također, kada krenete sa svojim poslovanjem, jedna od ključnih karika za uspješno poslovanje je kvalitetan marketing i prisutnost na društvenim mrežama. Svoj posao sam pokrenuo od nule preko društvenih mreža, pukim stvaranjem sadržaja i razvio respektabilnu edukativnu platformu Different. Na ovoj web stranici možete pronaći puno besplatnih i korisnih savjeta u blog sekciji za vođenje društvenih mreža vašeg poslovanja i nadam se da će vam pomoći.

Još jednom, sretno! 🙂

Je li ti ovaj članak bio koristan? Podrži moj rad brokulom! 🙂